/ /

Подбор на Сифон за Баня

Предстои ми избор на оборудване на баня и съм си харесал подов лентов отводнителен канал Inox Style за стена , който да разположа пред вратата на стъклената кабина за баня.Избрал съм си модела и варианта, който ще бъде луксозен с керамичен сегмент. Нещото, което ме замисля е каква оразмеримост точно да избера на подовия сифон.
Ширината м/у преградите е 8,6см, като едната стена е тухлена на която е положена покриваща смес, а другата е бетонна шайба. Поради това, че не съм убеден колко милиметра отнема плочката от тази големина, не мога да изчисля с каква оразмеримост да е лентовия отводнителен канал, както и дали типът е удачен. Нормалните размери на онези на които съм се спрял са 6,85см или 7,85см. Според вас коя от двете големини ще е по приемлива? Благодарен съм Ви предварително.
Мнение от специалист: Понеже в професията си като специалист по В и К системи съм се сблъсквал с какви ли не трудности на клиентите във мокрото помещение ще Ви разкрия нещо, което за вас очаквам се да е заинтригуващо и съществено: Протежението на лентовия отводнителен канал играе роля до толкова, че да успеете да си създадете наклонеността на пода за по-доброто оттичане на H2O в каналната система. И на продълговатия, и на по-късия сифон за баня, нехарактерността е доста незначителна, диаметъра на канализацията въпреки всичко се изисква да е 2 цола. Значимостта на изтичането на водата не е в протежението на лентовия отводнителен канал, а повече в обиколката на тръбата на канализацията. По-големия обем на тръбите от поливинил хлорид е обаче фи 75 мм. Оттичането ще е по-ускорено, image но от материална гледна точка се оказва по-недоходоносно, както от крайната парична сума на материала, така и от по-напластената изолация, която се поставя най-вече за да замаскира канализацията. Освен това вертикалните оси на линеен сифон за баня с отворна тръбна цев фи 75 ще бъде твърде висока и в доста от баните ново строителство би било неизпълнимо за свързване.
Sign In or Register to comment.